Belge ve Lisanslarımız


Şirketimiz,

Ankara Ticaret Odasına 260062 numarası ile,

Odalar Birliği'ne ise 52/647 numarası ile kayıtlıdır.

 

İlgililerin dikkatlerine sunulur!